تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

اطلاعیه ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

سمپوزیوم سلامت دهان و دندان در افراد دارای ناتوانی ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

سلامت دهان و دندان در بیماران آلزایمر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

سلامت دهان و دندان در معلولین ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

تصاویر مسواک زدن ۱۳۹۵/۰۳/۱۲