تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین


پرسش : سلام ساعت کاری مرکز از چه ساعتی است؟

پاسخ :

همه روزه از ساعت 8:30 صبح تا 8 شب


1391/12/09