تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

 

کلیه خدمات دندانپزشکی (ایمپلنت، روکش، پروتز ثابت و متحرک، جراحی، ترمیم، دست دندان، کشیدن دندان، عصب کشی، زیبایی، ارتودنسی و ...) برای همه گروههای معلولین ( ذهنی، حسی، روانی، جسمی، سالمند ) توسط دندانپزشکان  متخصص وآگاه به مسائل دهان و دندان معلولین در این مرکز ارائه می گردد. این خدمات در دو بخش کلینیکی و لوکال برای افرادی که توانایی لازم برای همکاری با دندانپزشک را دارند و دیگری در بخش بیهوشی برای کسانی که همکاری لازم را با دندانپزشک ندارند و بایستی تحت بیهوشی قرار بگیرند ارائه می شود.

ساختمان مرکز برای ورود و خروج معلولین کاملا مناسب سازی شده است. قابلیت دسترسی آسان از تمام نقاط تهران به واسطه وسایل نقلیه عمومی ( مترو، اتوبوس های تندرو ) از مشخصات بارز این مرکز به دلیل واقع شدن در مرکز شهر می باشد در ابتدا فرد توسط تیم دندانپزشکی معانیه شده و نیازهای درمانی وی ارزیابی می گردد برای آن دسته از معلولینی که باید تحت بیهوشی خدمات دندانپزشکی را دریافت نمایند.

معاینه اولیه توسط متخصص بیهوشی انجام شده و آزمایش های لازم درخواست می گردد.

برای عزیزان شهرستانی به منظور جلوگیری از رفت و آمد کلیه اطلاعات مورد نیاز از طریق خدمات الکترونیکی ( تلفن، اینترنت، فاکس... ) تبادل می گردد.به جز خدمات درمانی این مرکز در زمینه آموزش نحوه مراقبت از دهان و دندان گروههای خاص ( اسپاستیک، اتیستیک، سالمند ذهنی، سندرم داون و ...) برای مراقبین و خانواده ها اقدامات ارزنده ای را ارائه نموده و آمادگی لازم برای برگزاری کلاس های آموزشی در مراکز آموزشی و توانبخشی را دارد. با توجه به وضعیت نامناسب بهداشت دهان و دندان معلولین خصوصا معلولین ذهنی و روانی مرکز عزم جدی برای اجرای برنامه های پیشگشری از پوسیدگی و آسیب های دهان و دندانی دارد و امیدوار است با حمایت خانواده ها و بخش های دولتی و غیر دولتی فعال در امور معلولین برنامه های خود را اجرا نماید.