پنجشنبه 09 بهمن 1393

نحوه مراقبت از دهان و دندان افراد با نیازهای خاص

نحوه مراقبت از دهان و دندان افراد با نیازهای خاص

مراقبت از دهان و دندان در افراد با نیازهای خاص :

هر فردی مستحق داشتن دهانی سالم و تمیز می باشد . دهان سالم به خوردن ، صحبت کردن ، خندیدن خوب کمک می کند . مطالعات نشان می دهد که وضعیت بهداشت دهان و دندان افراد با نیازهای خاص به دلایل مختلف مطلوب نمی باشد و این افراد با هر گروه سنی و با هر نوع ناتوانی به مراقبت روزانه و کامل نیاز دارند تا به سلامت قابل قبول برسند . مراقبت از دهان و دندان این افراد یک چالش بزرگ است ولی با برنامه ریزی دقیق ، صبوری و صرف وقت می توان آن را به بهترین نحو انجام داد . در این نوشته سعی شده به مراقبین در مورد نحوه مراقبت از دهان فرد تحت مراقبت کمک شود .

 

 

 

 

 

 

 

برای سلامت دهان فرد تحت مراقبت،  موارد زیر را اجرا نمایید:

 

 

 

 

شیوه مسواک زدن :

 

 

 

 

 

 

 

شیوه استفاده از نخ دندان :

حدود 40 سانت از نخ دندان را بردارید و آن را دور انگشتان وسط دو دست پیچیده سپس قسمتی از آن را بین انگشت شصت و سبابه گرفته و از بین دندان ها تا رسیدن به لثه رد کنید . سپس نخ را چند بار بالا و پایین ببرید .

 

 

 

 

اگرها:

 

توصیه ها: