پنجشنبه 29 آبان 1393

بهداشت دهان و دندان در افراد دارای اختلالات طیف اتیسم

سلامت دهان یکی از ارکان مهم سلامت هر فرد می باشد

سلامت دهان یکی از ارکان مهم سلامت هر فرد می باشد و مراقبت از دهان و دندان برای حفظ سلامت و بهداشت ضروری است. اما در کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم، به دلیل وجود اختلال در مهارت های ارتباطی و کلامی و مشکلات رفتاری؛ رعایت بهداشت دهان و دندان می تواند به یک چالش و میدان نبرد بین خانواده ها ، مربیان و مراقبین تبدیل شود. در این متن سعی شده تا طی معرفی مشکلات دهانی شایع این افراد پیشنهادهایی در رابطه با بهبود آن ارائه گردد.

مشکلات شایع دهان و دندان در افراد دارای اختلالات طیفاتیسم:

توصیه هایی برای منزل:

توصیه هایی برای مطب دندانپزشکی :