تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین
شهاب : سلام ساعت کاری مرکز از چه ساعتی است؟ link
پاسخ :

همه روزه از ساعت 8:30 صبح تا 8 شب