تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

سلامت دهان و دندان در معلولین

امروزه حفظ سلامت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت عمومی انسان  برای دست اندر کاران سلامت امری بدیهی و آشکار می باشد.  سلامت دهان برای فعالیت های مهمی مثل غذا خوردن و جویدن ، صحبت کردن ،   ضروری می باشد از طرفی  صورت و لبخند زیبا نیز به سبب افزایش اعتماد به نفس  اثر مهمی در ارتباطات اجتماعی فرد دارد ، و همه موارد فوق  کیفیت زندگی فرد را  ارتقا می دهد با مراقبت از دهان و دندان نه تنها  امکان پوسیدگی دندان ها و بیماری های لثه ای کاهش می یابد بلکه شرایط شروع و پیشرفت بیماری های عفونی و مزمن درعناصر حیاتی مثل  قلب و ریه نیز کاهش می یابد . متاسفانه در چند سال اخیر شاخص سلامت دندان ها در کشور مان ایران کاهش پیدا کرده به طوریکه میانگین  آن  در کودکان زیر 12 سال حدود 7/5 می باشد یعنی داخل دهان هرکودک  ایرانی تعداد دندان های پوسیده  یا پر شده یا  کشیده شده  حداقل 5 دندان می باشد که در مقایسه با کشورهای پیشرفته که 1/1 می باشد تفاوت بسیاری است  . بدیهی است در افرادی با درجات  متفاوت از ناتوانی  ، سلامت دهان و دندان نیزهمانند افراد سالم  دارای اهمیت بوده و باید شرایط لازم برای حفظ و ارتقا آن وجود داشته باشد متاسفانه به دلیل عدم بررسی و مطالعه جامع   ، آماری از وضعیت  سلامت دهان آنها  در کشور  وجود ندارد ولی مطالعه بعضی کشورها   نشان داده که افراد  کم توان ذهنی چند  برابر افراد عادی دچار پوسیدگی دندان می گردند واقعیت این است که به دلیل شرایط خاص معلولین از قبیل  مصرف  بعضی از داروها (ضد تشنج، آرامبخش ها ، ایمنوساپرسورها و....) ، عامل بیماری ، اختلالات  حسی و حرکتی عناصر داخل  دهان ، نا مطلوب بودن بهداشت دهان و دندان ، تغذیه نامناسب ، عدم آگاهی ،  در دسترس نبودن مراکز درمانی مناسب و گاهی عدم پذیرش توسط دندانپزشکان و همچنین گرانی خدمات دندانپزشکی و  شرایط پایین اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ،کمبود انگیزه ، مشکلات  دهان و دندان  بسیار شایع می باشد  . از طرفی  به دلیل مشکلات پیچیده و  اساسی  جسمی ، ذهنی و روانی  در معلولین ، پرداختن به دهان و دندان از اهمیت  ویژه ای برخوردار نبوده و خیلی جدی و موثر پیگیری نمی شود مگر در موارد اورژانس .

 
print send