تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

سه شنبه 27 دی 1401
0
محبوب
سمپوزیوم یک روزه سلامت دهان در افراد دارای ناتوانی

 

زمان چهارشنبه 20 آذر 98

برگزار کننده : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمان مورد نیاز سخنرانی و پرسش و پاسخ (دقیقه)

سخنران

عنوان

 

 

پنل علمی اول: 8 الی 10:30 صبح

20

دکتر محمد حسین خوشنویسان

اهمیت سلامت دهان و دندان در افراد دارای ناتوانی

20

دکتر وحید گلپایگانی

تظاهرات دهانی انواع ناتوانی ها و ملاحظات مربوط به آنها

20

دکتر بختیاری

دیسفاژی و سلامت دهان و دندان

20

دکتر زهرا قربانی

وضعیت موجود سلامت دهان و دندان افراد با نیازهای خاص در کشور در گروههای مختلف معلولین

20

دکتر فاطمه ملا اسدالله

بهداشت دهان در افراد دارای ناتوانی و نقش گروه توانبخشی در ارتقا سلامت دهان و دندان این افراد

 

 

پنل علمی دوم: 11 الی 13

20

دکتر شروان شعاعی

بهداشتیار دهان: معرفی یک روش کاربردی ارتقا سلامت دهان در مرکز شبانه روزی و دستاوردهای ٥ ساله آن

20

خانم مریم اسعدی(خیریه نیلوفر باغ ابی)، دکترزهرا قربانی

موانع دریافت خدمات دندانپزشکی در افراد دارای ناتوانی

20

دکتر صادقی

بررسی ساختار ارائه خدمات دندانپزشکی برای افراد دارای ناتوانی و نقش بیمه های درمانی در کشور

20

دکتر بیتا ملکیان زاده

بیهوشی در دندانپزشکی، فواید و مضرات

20

دکتر فراهانی

سلامت دهان و دندان در بیماران تحت مراقبت های ویژه در بیمارستان

 

 

پانل کاربردی: 14 الی 16

60

دکتر شروان شعاعی ، دکتر نونا عطاران، خانم اسعدی

 نحوه مراقبت ، ابزار ها و تکنیک های مورد نیاز برای ارتقاء سلامت در افراد دارای ناتوانی

 


 

 
print send