تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

سه شنبه 27 دی 1401
0
محبوب
گزارش سمپوزیوم سلامت دهان و دندان در افراد دارای ناتوانی

به نام اولین توانبخش هستی

 

 مطالعات و مشاهدات انجام شده  بیانگر این واقعیت است که افراد دارای معلولیت از سلامت دهان و دندان مطلوبی بر خوردار نیستند و سطح بهداشت دهانی آنها پایین می باشد هر چه سطح ناتوانی پایین تر و معلولیت فرد شدید تر باشد این وضعیت بدتر میباشد. کارشناسان توانبخشی ، خانواده ها ،مراقبین معمولا از اهمیت سلامت دهان و دندان آگاهی چندانی ندارند و  به دلیل شرایط جسمی ، ذهنی و روحی و روانی فرد دارای معلولیت حفظ بهداشت دهان و دندان در آنها به روش های مرسوم عملی نمی باشد.  با توجه به اینکه معمولا در غالب موارد از بدو بروز معلولیت خدمات توانبخشی به فرد ارایه می گردد و کارشناسان توانبخشی ارتباط مستمر با فرد معلول و خانواده ها دارند و مورد اعتماد هستند   بالا بردن دانش گروههای مختلف توانبخشی در رابطه با سلامت دهان و دندان (تا ایجاد ساختارهای ویژه برای حفظ و ارتقا بهداشت در معلولین )  می تواند کمک بزرگی به حفظ بهداشت دهان و دندان معلولین بنماید .بنابراین مرکز توانبخشی تاف با طرح موضوع دردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (مدیر کل حوزه ریاست )  مقدمه برگزاری سمپوزیوم علمی  ایجاد گردید و لذا کارگروه لازم د ر این خصوص متشکل از دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی ، اداره دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان ، گروه دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران مرکز توانبخشی تاف تشکیل گردید ومنجر شد به برگزاری سمپوزیوم علمی با عنوان " سلامت دهان و دندان در افراد دارای ناتوانی " برای گروههای توانبخشی ( کارشناسان توانبخشی  ، کارشناسان  شاغل در مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی و ادارات بهزیستی ، کارشناسان توانبخشی مدارس استثنایی ،  و مربی بهداشت مدارس استثنایی ، مراقبین معلولین در منزل و فعالان سازمانهای مردم نهاد در امور معلولین )  گرفته شد .

و طی برگزاری چندین  جلسه ، دبیر علمی سمپوزیوم  ،  دریافت امتیاز باز آموزی برای گروه کارشناسان توانبخشی ، و محل سمپوزیوم ، اهداف سمپوزیوم و تعیین سخنرانها تعیین شد و در نهایت از 13 نفراز اساتید  دانشگاه فعال و باتجربه در خصوص دهان و دندان معلولین دعوت به همکاری  و سخنرانی درسمپوزیوم گردید . اسامی سخنرانها و عناوین سخنرانی ها پیوست می باشد .

زمان برگزاری سمپوزیوم  : 11 دی ماه 1398

محل برگزاری سمپوزیوم : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تعداد شرکت کننده ها : 300- 250

دبیر علمی : اقای دکتر دادگر

دبیرخانه سمپوزیوم : مرکز توانبخشی تاف ( دندانپزشکی ویژه معلولین )

دبیر اجرایی : آقای پیرهادی

 

مهمان های ویژه :  ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و معاونین دانشگاه ، رئیس انجمن داندانپزشکان ایران ، مدیرکل بهزیستی استان تهران ، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ، نماینده انجمن های علمی کاردرمانی و گفتاردرمانی ، نماینده بنیاد جانیازان ، نماینده بنیاد بیماران خاص ، نماینده سازمانهای مردم نهاد فعال در امور معلولین

انجمن عالی مدیران  مراکز توانبخشی ، کارشناسان حوزه دندانپزشکی دانشگاههای دندانپزشکی تهران

 

سازمان بهزیستی استان تهران کلیه مرکز توانبخشی را موظف کرد تا در این سمپوزیوم شرکت کنند.

جناب آقای دکتر صادقی رئیسر اداره ردندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان در دریافت امتیاز برای گروههای توانبخشی ( کاردرمانگر ، گفتاردرمانگر،مدیریت توانبخشی ، مشاور توانبخشی وپرستاران توانبخشی )  کمک  موثری داشتند .همچنین پذیرایی میهمانها در سمپوزیوم را حمایت نمودند.                                                                  

در پایان سمپوزیوم گواهی برای  شرکت کنندگان صادر گردید.
print send