تاف

   دندانپزشکی ویژه معلولین

مرکز توانبخشی تاف ویژه اختلالات دهان، بلع و تغذیه معلولین در دو بخش توانبخشی اختلالات بلع و بخش دندانپزشکی ویژه معلولین خدمات خود را ارائه میکند

 

همکاران ما

 

سرپرست و مسئول تیم  بیهوشی: دکتر سهراب گیوتاش 

 

دندانپزشکان : 

 

دکتر حمیدرضا باقری طولابی

دکتر محمد پارسیون

دکتر  محمد رضا زرگری نژاد 

دکتر ناصر اعلم ملکی  متخصص جراحی فک و صورت 

دکتر سمیه میرزایی

دکتر مهشید شعبانی مطلق